Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ
http://bartzakos.blogspot.gr/
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ

Χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι τρείς μήνες.
  Στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος, ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης.

Δικαιολογητικά:


  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.


  • Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.


  • Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.


  • Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.


  • Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχημάτων).